RESA TILL PRIOZERSK
SEPT-OKT 2010

En stor del av styrelsen i BBC reste för att se och utveckla vårt arbete i Priozersk.
Resan gick från Borås i en fullastad lastbil och en skåpbil till Stockholm och vidare med färjan Viking Line till Helsingfors.
Därefter körde vi de ca 20 milen till finsk-ryska gränsen och besökte vår depå vid gränsen.
I vår depå bedrivs också en secondhandbutik som vi varit med att starta.
Vi lastade av våra saker och ställde vår lastbil där.
Den vidare färden gick nu med två skåpbilar över gränsen och de ca 20 milen till Priozersk som ligger utmed innanhavet Ladoga ca 15 mil norr om S:t Petersburg.
Under dagarna i Priozersk besökte vi alla de hjälparbeten som vi har där och som vår medarbetare Liisa Johansson varit upphov till.
Vi besökte en skola samt en internatskola och träffade även en medarbetare som har två affärer i staden och som nu planerar att starta en secondhandbutik där i samarbete med oss.
Vidare fick vi besöka en myndighetsperson som Liisa haft mycket kontakt med och som på allt sätt vill hjälpa oss att utveckla vårt hjälparbete i Priozersk.

Vi besökte också stadens kulturskola och fick uppleva en fantastisk uppvisning av såväl yngre som äldre elever. Dessa ville också absolut få till stånd ett utbyte med kulturskolan i Borås. 

Vidare gick färden till ett sk. narkomancenter där vi fick se ett mycket viktigt arbete där man driver ett jordbruk och på så sätt sysselsätter personer som kommer dit i syfte att komma ur sitt drogberoende.
Några mil därifrån besökte vi också ett barnhem för barn till drogmissbrukare.
På alla dessa platser hade vi med hjälp av olika slag för att lindra deras nöd och uppmuntra dem att bli självförsörjande. Vår policy är att ge hjälp till självhjälp.

Vi besökte också en ortodox kyrka där vi kunnat utveckla ett samarbete så att vi på ett effektivt sätt kunnat få ut nödhjälp till de allra fattigaste. Deras präst, Fader Alexei, upplät också plats på deras område så att våra bilar kunde ha en säker parkeringsplats.

Det var en mycket viktig och värdefull resa där vi bl.a. fick prata strategi och göra upp planer för framtiden för Borås BiståndsCenter.
Ryssland sept -okt 2010 003 Ryssland sept -okt 2010 039 Ryssland sept -okt 2010 092 Ryssland sept -okt 2010 104 Ryssland sept -okt 2010 143 Ryssland sept -okt 2010 153
KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA