Hjälp för flera miljoner kronor under 2017

Borås BiståndsCenter  har under åren förmedlat hjälp till många länder. I huvudsak går dock hjälpen till Ryssland och de baltiska länderna.
1 - 2 gånger varje månad går en hjälpsändning till dessa länder.
Innehållet i dessa sändningar är kläder, möbler, sjukvårdsutrustning, mat, godis och mycket annat.

Genom våra kontakter runt om i Sverige får vi ständigt såväl mat som annat som vi kan förmedla vidare till nödlidande.
På detta sätt förmedlade vi hjälp för flera miljoner kronor under 2017.

Vi får också ständigt kontakt med organisationer och enskilda som behöver hjälp och vi gör vad vi kan för att hjälpa.

Fler secondhandbutiker:
Förutom direkthjälp har vi de senaste åren startat en secondhandbutik i Priozersk, Ryssland samt är delaktiga i sådana butiker såväl i Finland som i Estland och Lettland.
Vi sänder regelbundet secondhandvaror till dessa butiker som sedan säljer dem.

På detta sätt medverkar vi till att fler människor i nöd får hjälp.