Borås BiståndsCenter är en ideell förening med människor från flera olika kyrkor i Borås. Föreningen bildades i juni 2005 för att ta över den verksamhet som Kyrkornas U-hjälp bedrivit. Under flera år har den verksamheten bestått i att driva försäljning av begagnade varor på Skaraborgsvägen 30 i Borås.

När BBC tog över verksamheten drevs denna vidare de första månaderna på samma plats i syfte att generera medel så att en utveckling av verksamheten blev möjlig. I december 2005 lämnades den gamla lokalen och en ny nästan fem gånger så stor lokal togs i bruk för att effektivare bedriva arbetet. Denna ligger på Getängsvägen 23. Från och med 2020 har vi koncentrerat verksamheten till Getängsvägen 38.

Vart går pengarna?

De medel som kommer in skall bl.a. gå till nödlidande människor. Men naturligtvist kommer
en del att behövas för att betala hyra, löner, telefon mm dvs. administrativa kostnader.
OM OSS
VAD ÄR BBC?

VÅR VISION