Syftet med föreningen är att hjälpa nödlidande människor. Detta sker bl.a. genom att samla
in saker som sedan antingen går direkt till nödlidande genom hjälpsändningar eller säljs och avkastningen förmedlas till nödlidande.
  
Varje vardag finns det medarbetare på plats för att ta emot, sortera och ställa i ordning de varor som skänks så att du lätt kan finna det du söker. Alla intäkter går till att driva verksamheten. Idén är att så många medarbetare som möjligt är engagerade i verksamheten som volontärer. Vi ser en möjlighet att ge daglediga en meningsfull sysselsättning.
     Vi ser också vår verksamhet som en möjlighet till sysselsättning för personer som behöver arbetspraktik mm genom arbetsförmedlingens försorg. Likaså för nysvenskar som genom kommunens försorg får göra praktik för att komma in i svenska språket och se hur en svensk arbetsplats fungerar.

På detta sätt kan vi nå flera syften med vårt arbete.
OM OSS
VAD ÄR BBC?

VÅR VISION